Heft 250y

Манфред Копс:

Дуальна система телерадіомовлення Німеччини: історія становлення, сучасна побудова та очікувані зміни,

Кьольн, у квітні 2010 року, ISBN 978-3-938933-68-8

11 с., ціна друкованого видання 5,00 €

 

Це є розширена версія доповіді автора, яка виголошена 20 березня 2008р. на міжнародній фаховій конференції на тему "Тенденції розвитку електронних засобів масової інформації в епоху глобалізації" в м. Гуанчжоу, Китайська народна республіка. Автор розглядає історію виникнення системи телерадіомовлення Німеччини після Другої світової війни та її основні принципи незалежності від держави та ринку. В праці описується розвиток системи телерадіомовлення від моністичної суспільно-правової до дуальної, який розпочався в середині вісімдесятих років. На завершення обговорюються суспільні, політичні та економічні чинники впливу, які піддають цю дуальну систему постійним змінам. 

Table of Contents:

1. Ринок, держава та третій сектор як основні шляхи забезпечення програмами телерадіомовлення
2. Незалежність від держави як важливий принцип побудови системи телерадіомовлення у післявоєнній Німеччині
3. Незалежність від ринку як початковий принцип побудови системи телерадіомовлення у післявоєнній Німеччині
4. Суспільно-правове мовлення як незалежний від тиску держави та ринку процес забезпечення товарами
5. Від моністичного суспільно-правового мовлення післявоєнних часів до сучасної дуальної системи телерадіомовлення
6. Дуальна система телерадіомовлення Німеччини в процесі адаптації, зумовленої суспільним, політичним та економічним тиском